ព័ត៌មាន

 • គ្រឿងចក្រសំណង់

  គ្រឿងម៉ាស៊ីនសំណង់គ្រឿងម៉ាស៊ីនសំណង់គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃឧស្សាហកម្មឧបករណ៍។ និយាយជាទូទៅឧបករណ៍មេកានិចទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការងារសាងសង់មេកានិចដ៏ទូលំទូលាយដែលត្រូវការសម្រាប់ការងារសាងសង់ដីការសាងសង់កម្រាលឥដ្ឋនិងផ្លូវថ្នល់ ...
  អាន​បន្ថែម
 • ស្ថានភាពសំណង់

  ស្ថានភាពសំណង់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីនសំណង់ទូទាំងពិភពលោកទីតាំងរបស់ចិនត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាថ្មីម្តងទៀតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសំណង់កំពូលទាំង ៥០ នៅលើពិភពលោកសហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ចិនបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលទាក់ទងនឹងការលក់ ...
  អាន​បន្ថែម
 • ព័ត៌មានក្រុម

  បរិក្ខារផលិតយើងពង្រីកក្រុមផលិតផលអ្នកជំនាញកម្មវិធីនិងសេវាកម្មដែលមានប្រវត្តិវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់និងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្strongន៍ខ្លាំង ...
  អាន​បន្ថែម